Site logo
No photo

Jaunpils baznīca

Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145

 • Tālrunis+371 29299694
 • Tālrunis+371 29162442

darba laiks

pēc iepriekšēja pieteikuma

apraksts

Par baznīcas celtniecības laiku uzskata laika posmu no 1592. gada līdz 1938. gadam. Turpmākajos gados notika baznīcas iekštelpu iekārtošanas darbi. Tornis celts 1750. gadā. Galveno dekoratīvo akcentu Jaunpils baznīcā veido greznais altāris un kancele (1648). Abi ir iekļauti valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā kā vērtīgi XVII gs. dekoratīvās mākslas priekšmeti.

Jaunpils baznīcas altāris un kancele ir viens no greznākajiem baznīcu iekārtojuma ansambļiem Kurzemes luterāņu baznīcās. Baznīcas zvans (1760.g.) ir unikāls ar vienu no saviem rotājumiem – kailas sievietes figūru, kas atspiedusies pret miroņgalvu. Tas ir vienīgais tāda veida rotājums visā pieejamā informācijā par zvaniem
2001. gadā, pēc draudzes lūguma tika uzsākta altāra retabla restaurācija, bet aktīva restaurācija sākās 2009. gada beigās. Necerēti īsā laikā – piecos gados, Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcā Rundālē tika restaurētas visas saglabājušās konstruktīvās detaļas un dekoratīvie kokgriezumi. No jauna ir izgatavota viena jauna skulptūra, kā arī altāris ieguvis divas jaunas altārgleznas – P.Ārtsena gleznas "Golgāta" kopiju un nezināma 17.gs. gleznotāja gleznas "Augšāmcelšanās" gleznotāja Andra Začesta gleznotu kopiju. Baznīcā skatāma Kārļa Ieviņa altārglezna.

Baznīca ir ne vien svarīgs akcents Jaunpils vēsturiskā centra ainavā, bet arī 16 – 17 gs. mijas arhitektūras paraugs

attēli / video

 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • karte

  Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

  SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

  Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

  nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

  Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.