Site logo
Dunduru pļavas ar atjaunoto upi un lielajiem zālēdājiem

Dunduru pļavas ar atjaunoto upi un lielajiem zālēdājiem

Džūkstes pag., Tukuma nov.

  • Tālrunis+371 26424972

apraksts

Meža ieskautas pļavas, kurās 120 ha lielā aplokā jau vairākus gadus mājvietu raduši savvaļas zirgi un taurgovis. Pļavās var novērot Eiropā aizsargājamu sugu putnus - mazo ērgli, griezi, ja paveicas, arī jūras ērgli un melno stārķi. Caur pļavām līkumus met Slampes upīte - šeit veikts Latvijā pirmais upes atjaunošanas projekts, savulaik par meliorācijas grāvi pārvērstu ūdens teci no jauna izveidojot par upi. Dunduru pļavas piedāvā labas iespējas putnu vērošanai un savvaļas zirgu un govju apskatei. Pārskatīt Dunduru pļavas palīdz 5.5 m augsts skatu tornis un uzbērums (kurgāns). Tā dēvētais "kurgāns" - mākslīgs uzbērums speciāli šim nolūkam - atrodas Melnragu rīkles galā pie tilta pār Slampes upi.
Vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē Slampes upei piemita dabiskām upēm raksturīgais līku-loču tecējums; upe lielākoties tecēja caur mitrām palieņu pļavām. Lai padarītu pļavas piemērotas lauksaimnieciskajai ražošanai, 1974. gadā Dunduru pļavās tika veikta plaša meliorācija, kuras rezultātā upe tika pārrakta un iztaisnota. Apkārtējās pļavas tika nomeliorētas. Tā rezultātā par grāvi pārvērstajā upē krasi kritās dabas daudzveidība, tajā mājvietu rada atsevišķas mazprasīgas sugas.

 

karte

X: 463440, Y: 6298617 / Lat: 56.8299499, Lon: 23.4008938

Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.