Site logo
Rīgas Aktīvo Senioru Alianse RASA

Rīgas Aktīvo Senioru Alianse RASA

Aleksandra Čaka iela 139, Rīga, LV-LV-1012

darba laiks

 • pr10:0017:00
 • ot10:0019:00
 • tr10:0017:00
 • ce10:0019:00
 • pk10:0016:00
 • se-
 • sv-

apraksts

Biedrība tika izveidota 2010. gada nogalē ar mērķi veicināt Rīgas (un Rīgas plānošanas reģiona) senioru, vecumā no 50 gadiem, socializācijas un integrācijas procesus. Pašlaik biedrībā ir vairāk par 700 biedriem. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.
Sniedz pakalpojums pilngadīgām personām, tai skaitā, senioriem- pensijas vecuma personām Rīgas pilsētas Centra apkaimē.
Dienas centrs RASA (pilngadīgām personām, pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem, personām ar kustības, daļēji ar redzes un dzirdes traucējumiem) nodrošina darba dienās, dienas laikā iespēju Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgām personām saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Dienas centrā RASA notiek
– individuālās konsultācijas un nodarbības:
– sociālā darbinieka konsultācijas;
– citu speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologa, sociālais mentora, jurista u.c.), ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās
mērķa grupas vajadzības;
– individuālās nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu un
citas nodarbības speciālistu vadībā) ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības.

Notiek – Grupu nodarbības:
– kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai;
– izglītojošās, sociālo prasmju un sociālo iemaņu/sadzīves prasmju attīstīšana un apgūšana;
– radošās un interešu nodarbības;
– atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas, ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības;
– citas nodarbības un grupas (fizisko aktivitāšu, brīvprātīgā darba, datora prasmju apguves nodarbības, valodu apguves, prāta spēļu, zīmēšanas,
gleznošanas, pērļošanas u.c. nodarbības), ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības.

Notiek – Brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana:
– dažādas tematiskās lekcijas – Sarunu un Hobiju Domnīcas;
– apkārtnes izzinošās ekskursijas (pēc nepieciešamības);
– kultūras pasākumi (teātra izrāžu un koncertu apmeklējumi) u.c. pasākumi.

Pieejami – Atbalsta pakalpojumi klienta ģimenei vai mājsaimniecības locekļiem:
– pēc nepieciešamības individuālās konsultācijas;
– klienta ģimenes vai mājsaimniecības locekļu iesaistīšana dienas centra procesos, ja tas ir nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tas nav klienta
interesēs.
– Notiek sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām.
– Notiek sadarbība un atbalsta sniegšana kopienas nevalstiskajām organizācijām (iespēju robežās nodrošināta iespēja izmantot dienas centra
sniegšanai paredzētās telpas un tehnisko aprīkojumu u.tml.).

Iespējams atbalsts pašaprūpē:
– Sociālā darbinieka konsultācijas;
– Citu speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologa, sociālā mentora, jurista, veselības istabas apmeklējumi u.c.).

Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta, izglītojošās grupas u.c.);
– Individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;
– Informatīvi izglītojošie pasākumi.

ātrā saziņa

preču zīmes

 • EMPTY

Saistītie uzņēmumi

attēli / video

 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • EMPTY
 • karte

  Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

  SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

  Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

  nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

  Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.